Generelle handelsbetingelser

Din ordrer

Du kan bestille varer via internettet på hjemmesiden, men ønsker du personlig betjening er du også velkommen til at ringe på telefon +46 705 36 81 97. Tillæg til liggende ordre behandles som en ny ordre.

Vi indgår ikke købsaftaler med mindreårige (under 18 år).

Betalingsvilkår

Alle priser på hjemmesiden er angivet i danske kroner inkl. moms

Betaling

Betaling via faktura faktureres løbende med netto 14 dage.

Ved for sent betaling debiteres kunden en påmindelsesafgift på 50,- d.kr. pr. forfalden faktura. Desuden påløber renter fra betalingsforfald jfr. Rentelovens §3, stk. 1-2, jvf. § 5. Renten udgør pt. 8 % årligt. Omkostninger i forbindelse med retslig inkasso tilskrives med et inkassogebyr på 100,- d.kr. jfr. Rentelovens §9a, stk. 1, jvf. Stk. 3 og iht. Inkassoloven.

Ejendomsforbehold

Kinnekulle Trading AB forbeholder sig ejendomsretten på leveret varer til fuld betaling har fundet sted. Kunden kan ikke overdrage, pantsætte eller sælge varer videre før disse er fuldt betalte.

En overtrædelse af dette forbehold medfører politianmeldelse.

Videregivelse af fordring

Kinnekulle Trading AB  forbeholder sig ret til at videresælge sine rettigheder i forbindelse med forfaldne faktura.

Fejlleverance

Meddel Kinnekulle Trading AB hurtigst muligt hvis vi har leveret et forkert produkt, eller forkert antal, så vi kan rette fejlen.

Ved returnering af en varer sender Kinnekulle Trading AB dig en returfragtseddel, herefter kan du kontakte transportfirmaet for afhentning af returvaren.

Returnering af varer uden returfragtseddel, eller uden skriftelig aftale med Kinnekulle Trading AB, nægtes modtaget og krediteret.

Udsolgte varer            

Har du bestilt en varer som viser sig udsolgt giver vi besked hurtigst muligt. Vi vil forsøge at give en forventet leveringstid, og skulle du ikke være tilfreds med leveringstiden bedes du kontakte Kinnekulle Trading AB på mail till info@maskeringsduk.se

Leveringsvilkår og leveringsmåde

Dine varer sendes og leveres efter bedste evne. Vi forsøger at leverer vare indenfor 5 dage fra bestilling.

Klage over transportskade skal ske straks til transportøren med anmærkning på fragtbrev ved modtagelsen.

Sker dette ikke godtages skader ikke af transportfirmaet, og erstatning kan ikke opnåes.

Kinnekulle Trading AB gør alt hvad der står i vores magt for at leverer din bestilling hurtigt og smertefrit.

Der kan opstå situationer som umuliggør færdiglevering exempelvis hvis en leverandør ikke leverer Kinnekulle Trading AB varene.

Vi fraskriver os enhver erstatning til kunden som skyldes leveringsforsinkelse.

Varemodtagelse nægtet

Nægter du modtagelse af varen kan Kinnekulle Trading AB debiterer kunden for fragt og returfragt samt eventuelle yderligere omkostninger i denne forbindelse.

Transportskade skal meddeles både transportfirma og Kinnekulle Trading AB straks.

Kvitteres fragtbrevet for modtagelse uden anmærkning anses levering for at være godkendt af modtager.

Garanti    

Kinnekulle Trading AB yder 12 måneders garanti på alle varer.

Gem altid faktura eller betalingskvittering da dette fungerer som garantibevis.

I garantiperioden (som løber 12 måneder fra fakturadato) forbeholder Kinnekulle Trading AB sig retten til at reparerer eller udskifte varen.

Garantien gælder alle varer som måtte bryde sammen under normal drift.

Ansvar for fejl             

I forhold til erhvervsdrivende. Forefindes der fejl i varen som Kinnekulle Trading AB er ansvarlige for, påtager Kinnekulle Trading AB sig, efter eget valg, at afhjælpe fejl ved reparation, ombytning af varen, eller annullering af handlen.

Kinnekulle Trading AB ansvar som følge af fejl i en vare begrænses til de i ”generelle handelsbetingelser” angivne vilkår.

Kinnekulle Trading AB er således hverken direkte eller indirekte ansvarlige for eksempelvis – men ej begrænste til – inkompabilitet, leveringsforsinkelser, skadevoldende egenskaber i varer, produktansvar, udeblevne gevinster, driftsforstyrrelser, tab af lagret information, merarbejde eller enhver økonomisk skade.

I forhold til ikke erhvervsdrivende (private kunder). Ved salg til private gælder købeloven.

Kinnekulle Trading AB kan ved salg til private, efter Kinnekulle Trading AB valg, afhjælpe en fejl med udbytning af varen. I særlige tilfælde har kunden mulighed for at opnå erstatning i forbindelse med fejl / skader.

Der henvises til købelovens, og andre relevante lovmæssige bestemmelser.

Reklamationsret            

Reklamationsretten er gældende ved konstateret fejl og skal meddeles Kinnekulle Trading AB omgående, dog senest 30 dage efter fakturadato. Ikke erhvervsdrivende (private kunder) har 24 måneders reklamationsret i.h.t. gældende regler. Dette skal dog ske indenfor rimelig tid efter konstateret fejl.

Erhvervskunder skal ved modtagelsen af varene kontrollere at vare er fejlfri.

Reklamation senere end 30 dage efter fakturadato forbeholder Kinnekulle Trading AB sig ret til vælge om en fejl skal rettes. Der henvises i øvrigt til gældende lovgivning.

Gem altid faktura eller kvittering. Der kræves kvittering ved ombytning af vare.

Eventuelle transportskader som følge af mangelfuld emballering og lignende debiteres kunden.

Kinnekulle Trading AB forbeholder sig ret til at produktkontrollere en vare med meldt fejl, og findes varen fejlfri accepteres reklamationen ikke.

Ved reklamation skal Kinnekulle Trading AB kontaktes via mail till info@maskeringsduk.se.

Ikke erhvervsdrivendes fortrydelsesret                                     

Skulle en privatkunde ønske at fortryde sig køb har private kunder 14 dages fortrydelsesret. Varen skal returneres i samme stand som ved levering.

Fortrydelsesperioden begynder fra kunden har modtaget sin varer. Returfragten betales af privatkunden. Private kunder har ret til at få betalte penge returneret indenfor 30 dage ved fortrydelse.

Når varen er modtaget retur ved Kinnekulle Trading AB, og varen er konstateret uden skader, tilbagebetales ekspeditionstillægget forudsat at alle varer fra ordren er returneret.

Ekspeditionstillægget returneres kun hvis alle varer er returneret, da tillægget er det samme uanset vareantal.

Ved spørgsmål kan Kinnekulle Trading AB kontaktes via mail till info@maskeringsduk.se.

Behandling af kundeoplysninger                                

Kundeoplysninger gemmes til brug for gennemførelsen af kundens ordre, samt til brugi forbindelse med kundeservice, bogholderi, kundeopfølgning osv. Vi anvender ligeledes oplysningerne i brug for kreditvurdering.

Vi videregiver aldrig oplysningerne til brug udenfor Kinnekulle Trading AB´s regi.

Kundeoplysninger kan anvendes til brug for markedsføring f.eks. tilbud hvis du som kunde giver tilladelse hertil.

Kundeoplysninger bliver udelukkende anvendt ved Kinnekulle Trading AB.

Du har ret til een gang årligt, som privatkunde, at få en udskrift af de oplysninger Kinnekulle Trading AB har omkring dig, samt naturligvis ret til at kræve rettelse af eventuelle fejlagtige oplysninger.

Forbehold 

Vi tager forbehold for prisændringer herunder som følge af ændringer af afgifter, moms eller andre udefrakommende tillæg.

Andet                                       

De oplysninger som er angivet i ”generelle handelsbetingelser” er altid gældende medmindre det tydeligt fremgår at der fraviges herfra.

Kinnekulle Trading AB forbeholder sig ret til uden varsel at ændre al information, inklusive, men ej begrænset til priser.

Herigennem publiceres fakta og prisoplysninger, dokumenter, grafik mm.

Kinnekulle Trading AB fraskriver sig ansvar for fejl i information.